Haber Yazdır : Hafız'dan Bir Şiir ve Açıklaması | Edebiyat Mezunları
Hafız'dan Bir Şiir ve Açıklaması
08 Ağustos 2017 Salı Saat 15:51
Hafız-ı Şirazî'den İlk Gazel

Vezin: Mefâîlün Mefâîlün Mefâîlün Mefâîlün Elâ yâ eyyuhessâkî! Edir ke’sen ve nâvilhâ Ki aşk âsân numûd evvel, velî uftâd muşkilhâ Bebûy-i nâfeî kâhir sabâ zan turre bugşâyed Zi tâb-i ca’d-i muşkîneş çi hûn uftâd der dilhâ Merâ der menzil-i cânân çi emn-i eyş çun her dem Ceres feryâd mîdâred ki berbendîd mahmilhâ Bemey seccâde rengin kun geret pîr-i mugân gûyed Ki sâlik bihaber nebved zi râh u resm-i menzilhâ Şeb-i târik u bîm-i movc u girdâbî çonîn hâyil Kocâ dânend hâl-i mâ sebukbârân-i sâhilhâ Heme kârem zi hodkâmî bebednâmî keşîd âhir Nihân key mâned an râzî kezû sâzend mahfilhâ Huzûrî ger hemîhâhî ezû gâyib meşov Hâfiz Metâ mâ telki men tehvâ daiddunyâ ve ehmilhâ Çeviri: Saki, dolaştır kadehi, sun bize. Aşk kolay göründü ilkin ama, ne güçlükler çıkmadı ki sonra. Umut içindeydi aşıklar sabâ dağıtacak sevgilinin zülfünü, getirecek misk kokusunu diye. Gönüller kan dolmuştu bekleyeceğim diye. Sevgilinin konağında güven olur mu? Çanlar çalar durur yükünüzü toplayın diye. Pirin derse “Bula seccadeni meye” Sâlik dediğin habersiz kalmaz yol yordamdan. Gece karanlık; Dalgalar ürkütüyor, Girdap korkunç! Ne bilir halimizi sahilde olanlar! Bencillikten çıktı adım kötüye, işim oldu tebah! Kurulmuş meclis bir kere, Hangi sır gizli kalır böyle? Huzur istiyorsan Hafiz, kaybolma onun gözünden. Kavuştunsa sevdiğine, Sat anasını dünyanın! Hazırlayan: Prof.Dr. Mehmet Kanar