Haber Yazdır : 87 Yıl Önce İstanbulda Trafik | Edebiyat Mezunları
87 Yıl Önce İstanbulda Trafik
03 Ekim 2015 Cumartesi Saat 21:23
87 sene evvel İstanbul’un ulaşım ve izdiham çilesi...

Sarayburnu’yla Üsküdar’ı deniz altından birbirine rapteden Marmaray projesine dair hayalâtın mazisini bilenler vardır. Abdülhamid-i Sani devrindeki projeleri Sirkeci Garı da dahil, envaiçeşit mecrada görmek mümkün. İstanbul halkının onlarca yıldır süren ulaşım çilesini halle dair bu çözüm, yakın tarihimizde neticeye bağlanana kadar, bundan 35 sene evvelinde -yani 80 darbesi devrinde- de ehemmiyetini koruyordu. Birkaç sene evveline kadar ise bu başarılamamıştı. Günümüzde de bitmek bilmeyen bu çilenin mühim taraflarından biri de izdiham elbette. Vapurlarda, tramvaylarda ve Milli Mücadele-Cumhuriyet sonrası devirlerde intişar eden otobüslerde yaşanan kalabalık, itiş-kakış, sinir harbi hep devam etti. Bunlara dair delilleri, aşağıda çeviriyazımını ve metinlerinin asıllarını arz ettiğimiz iki gazete kupüründen görebilirsiniz. Arkadaş mecmuasından alınan metinler, 29 Ağustos 1928 tarihine aittir.

üsküdar-sarayburnu

Üsküdar’la Sarayburnu Arasında

Avrupa ile Asya’yı yekdiğerine raptedecek bir köprü veya tünel inşa edilebilir mi? Evet arkadaşlar, bu bir vakit ve para meselesidir.

Sarayburnu ile Üsküdar’ı yekdiğerine raptedecek tünelin planı

Arasıra gazetelerde, Anadolu ile Rumeli yakasını köprü ile birleştirmek, yahut deniz altından tünel açarak denizi aşmak mevzubahis olur. Bunun bir hayal olduğunu iddia edip gülenler aramızda yok değildir. Lakin bir hakikat olabileceğine iman edenler de pek çoktur. Buna iman etmek, fenne, akla, zekaya iman ve itikat etmek demektir. Bugüne kadar fen, ne hayalleri hakikat yapmamış, ne akıl harici addedilen şeylerin pek basit oldukları tahakkuk etmiştir. İşte şu gördüğünüz resim bir deniz tünelinin projesini göstermektedir. Deniz altında açılan tünelde, geniş, mükemmel vagonlar, sizi sarsmadan, yormadan Sarayburnu’ndan alıp Üsküdar sahillerine çıkaracak, yahut Üsküdar’dan alıp Sirkeci’ye bırakacak… Tıpkı Galata’dan Beyoğlu’na geçer gibi, kısacık bir zamanda denizin altında seyahat ederken, denizin üzerinde de yelkenliler, yolcu vapurları, hatta büyük transatlantikler seyr ü seferlerine devam edecekler.

dolmuşa bir adam

Dolmuşa Bir Adam

Tramvaylar kalabalık oluyor, halk sıkıntı çekiyor diye şikayetler çoğalınca Tramvay Kumpanyası lutfetti, İstanbul’a otobüs getirtti.

Fakat kaç tane biliyor musunuz? Tabii İstanbul gibi büyük ve tanınmış bir şehrin tramvay derdi çeken halkına kaç otobüs deva olabilir dersiniz? Asgari on-on beş tane değil mi?Akşamları otobüsler işte bu haldedir. Hayır, yanılıyorsunuz arkadaşlar, anası, babası, topu, temeli, iki tane! Neye hayret ettiniz? Evet iki tane… Bu iki demirbaş otobüs, Eski Postahane’den Bayezit’e, Bayezit’ten Eski Postahane’ye işliyordu. Fakat halkın köprüyü rahatça geçebilmesi için, kumpanya, otobüsün birini Sirkeci-Karaköy hattına tahsis etti. Bunun üzerine de tramvaylarda izdiham olur, halk sıkıntı çekerse, şaşmalı doğrusu! Şimdiden sonra da kolaylık gösterildiğini iddia edebilirsiniz. Halk ferih ve fahur, işine gücüne gidiyor evine dönebiliyor, bize inanmazsanız resmimiz size ispat eder…