Haber Yazdır : İlk Türkçe Mem u Zin Tez olarak kabul edildi. | Edebiyat Mezunları
İlk Türkçe Mem u Zin Tez olarak kabul edildi.
12 Temmuz 2013 Cuma Saat 12:30
Bitlisli Ahmed Fâik'in 1730 yılında kaleme aldığı İlk Türkçe Mem u Zin Mesnevisi, İstanbul Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından bir tez çalışmasıyla ilim dünyasına kazandırıldı.

Bitlisli Ahmed Fâik'in  1730 yılında kaleme aldığı İlk Türkçe Mem u Zin Mesnevisi üzerinde yapılan Yüksek lisans tez çalışması Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan danışmanlığında Eyyüp Azlal tarafından hazırlandı. İlk Türkçe Mem u Zin Mesnevisi, geçtiğimiz ay İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özkan, Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan, Prof. Dr. Azmi Bilgin, Prof. Dr. Ali Güzelyüz, Doç. Dr.Murat Karevelioğlu jürisi önünden başarıyla takdim edildi.

 İlk Türkçe Mem u Zin mesnevisini yüksek lisans tezi olarak sunan Eyyüp Azlal, Osmanlı Devleti'nin hiç bir zaman ve hiç bir yerde kendi bünyesinde barındırdığı kültür ve edebiyatları ötekileştirmediğini, bilakis bu kültürlerden beslenerek kendi kültür ve edebiyat birikimini klasik bir edebiyat seviyesine çıkardığını  bu tezimizle yeniden ispat etmiş bulunuyoruz. Doğu'da Kürtlerle iç içe yaşayan Türkmen aşiretleri de Kürtlerle iç içe yaşadıklarını ve aralarında ortak eserler çıktığını biliyoruz. Önceleri sözlü Memé Alan destanı ve daha sonra 1695 yılında Ahmed-i Hani'ninin Yazdığı Kürtçe Mem u Zin mesnevisi gibi Bitlis'te yaşayan Türkmen şairi Ahmed Faik tarafından da kaleme alınmıştır. Burada Ahmed Faik'ten bahsetmem gerekiyor. Bu zat Bitlis'te iki yıl kadar Bitlis Emirliğini yapıyor. Daha sonra Bitlis evliyalarından olan Şems-i Bitlisî'ye intisap ederek tasavvufa yönelir. Elimizdeki İlk Türkçe Mem u Zin mesnevisi de Ahmed Faik tarafından şeyhine bir ithaf vesilesi olarak hazırlanmıştır. Bilindiği gibi Mesneviler o dönemde Padişahlara, paşalara ve diğer devlet ricaline sunulup caize alınmak amacıyla yazılırken Ahmed Faik'in bu eseri hem Nakşi hem de Kadiri tarikatı şeyhi olan Şems-i Bitlisî'ye ithaf edilerek hazırlanıyor. Eser bu yönüyle de ilginçtir.

 

Elimizdeki tez; Ahmed Faik ve şeyhi Şems-i Bitlsî'yi anlatan ilk bölümden sonra ikinci bölüm tamamıyla İlk Türkçe Mem u Zin'in incelenmesine yöneliktir. Daha sonraki bölümde eserin bulunan ikinci nüshasıyla birlikte bir edisyon kritik çalışması yapılmış ve eser transkripsiyon edilmiştir. Son bölümde ise Ahmed Faik'in eserini hazırlarken kurgu yönünden Ahmed-i Hani'nin Mem u Zin mesnevisi değil de Fuzulî'nin Leylâ vü Mecnun eserini örnek aldığını tespit ettik ve İlk Türkçe Mem u Zin mesnevisi Leylâ vü Mecnûn Mesnevisiyle mukayese ettik." dedi.