Edebiyat Mezunları - Fransız Katliamı Yada Tarih Tekerrürden İbarettir - Edebiyat Mezunları Portalı

Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
İrfan Dağdelen
irfandagdelen@hotmail.com
Fransız Katliamı Yada Tarih Tekerrürden İbarettir
12 Mart 2012 Pazartesi Saat 12:14
Fransız katliamı yada “tarih tekerrüden ibarettir”.
 
Mazlumiyet-i zalime*
 
            Geçen yazının devamı
 
22 Şubat 1911 tarihiyle Berlin’de neşr edilen bir istatistik netâyicine nazaran Almanya nüfus-ı hazırasının miktarı 64.896.881 kişiye bâliğ olmuştur. Bu miktar bundan beş sene mukaddem yani 1905’de 60.641.489 raddesinde idi ki beş sene üç ay zarfında 4.255.392 nefer artmış demektir! Bu netâic ise Fransa için tamamen aksidir. Fransa âlem-i irfanının en büyük muktedâlarından12 olan muallim Lorova Boliv 150 sene sonra, bu gidişle Fransa’dan eser kalmayacağını ala melâü’t-telâmiz söylemiştir.
Fransa’ya mün’atıf olan mesâib13 ve hasârât-ı içtimâiyeyi kendilerinin en güzide mütefekir ve müdekkikleri olan Güstav Lobon, Edmond de Molen, Emil Botmi gibi zevat-ı mümtaze olanca dehşet ve vefdleriyle haykırıyorlar. Son zamanlarda, Fransızca neşr edilen Vers la ruine yani “İzmihlale Doğru” ünvanlı bir kitap Fransa’nın kemal-i süratle takarrüb14 ettiği girdab-ı inkırazı bir belagat-ı müdhişe ile göstermektedir. Böyle bir hal ve mevki’de bulunan bir Fransa’nın, Afrika’da kendi halinde, kendi su’i vaktiyle ve hiçbir kimsenin ziyanına olmayarak yaşamak isteyen kendi halinde kendi sa’i ve kuvvetiyle ve hiçbir kimsenin ziyanına olmayarak yaşamak isteyen bir Müslüman hükümet üzerine düşmesi, âile-i hükümdârisini kılınçtan geçirmesi öyle protestodan ziyade taziyeye bir hareket ve vaziyet değil midir? Bâhusus ki umumiyeti itibariyle Cezair Müslümandır, Tunus Müslümandır, Marakeş Müslümandır, Trablus Müslümandır, Mısır Müslümandır. Yani bütün Afrikâ-yı Şimâli-i sâhili ve bir kısım mühim itibariyle Afrika’nın dâhil-i şimâlisi (hinterland) Müslümandır. Kuvvet-i hakka tekaddüm etsede hakka temessül edemez.
Biz bunu böyle biliyoruz, fakat kuvvetin hakka temessül edebildiğini bize göstermeye çalışıyorlar. O halde bunu da öğrenip tatbik etmemiz lazım geliyor demektir. Bu dersi Avrupa medeniyeti Amerikalılar eliyle Japonya’ya 1855 tarihlerinde bir bombardıman tokadıyla verdi. Japonya önünden biri pek iyi ders almış ve ders vermeye pek müstaid görünmektedir.
Müslümanların pek ziyade şayan-ı taziye veya muaheze cihetleri, yedikleri tokatların hesabını gayb etmiş oldukları halde hala kendi kendilerini bulmamalarıdır.
Derece-i samimiyetlerini – mazur görsünler – bilmediğim bazı kalem  erbabımız (İttihad-ı İslam)’dan ale’d-devam dem vuruyorlar. Koyunların ittihadından ne çıkar ? iş koyunları, kendilerini parçalayan kurtların tırnakları ve dişleri ile teslih15 etmektir. Onlara gösterilmeli ki: 
Mazlum olmak, zalim olmak demektir ve biz bir sürü korkak geyik yavrusu olduğumuz içindir ki onlar yırtıcı kurt oluyorlar.
Bence en büyük zülm, en büyük hıyanet, en büyük maziyet zayıf olmaktır. Server-i ehl-i himem (s.a.v) hazretlerinin: “Kâdel fakrü en yekûnu küfren15” hükm-i beliği küçük bir hüccet hak ve intibah mıdır? İstihsaline hiçbir kimsenin, hiçbir cebr ve kahrın mâni’ olamayacağı bir nimet vardır ki o da zî-himmet, zî-servet, zî-kuvvet olmaktır.
Müslümanlığın en yüksek ve en derin büyüklüğü selamete çıkmak ve selamete çıkarmaktır.
Ey kavm-i behc16 refte17 gecâyid? Gecâyid?18 
Maşukadır în-i câset beyâyid! Beyâyid!
 
12 Mart 1911 Dr. Abdullah Cevdet
 
Asıl Sunusiler şeyhinin Afrikâ-yı Osmani arazisi dahilinde mukim olup, öldürülen Sultan Sunuside ikinci derecede hâiz-i ehemmiyet diğer bir zât olduğu bazılarınca iddiâ ediliyor. Gazete
 
*çeviriyazı, Servet-i Fünun Dergisi. Sayı: 1035, sayfa: 483-484.- (06. 04. 1911)
12- Kendisine uyulan. Önde giden
13- Musibetler
14- Yakınlaşmak. Yaklaşmak
15- fakirlik küfre çok yakındır
16- Güzellik, hüsn
17- Refte. gitmiş
18-Gecayid: f. Nerede
Bu yazı toplam 9442 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.

Şu An Sitede
11 Kişi Online
SİTE ANKET
Sitemizi nasıl buldunuz?
Çok İyi
İyi
Orta
Kötü
Çok Kötü
DÜNÜN MANŞETLERi
ETKiNLiKLER  + Ekle 
ARŞİVDE ARA
ÇOK OKUNANLAR